Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców projektów dot. tras rowerowych (22.05.2018)Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają we wtorek 22 maja 2018 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym w dniu 20 kwietnia br. konkursem na dofinansowanie unijne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa spośród wskazanych niżej rodzajów projektów polegających na:

  1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.), 
  2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących elementów infrastruktury transportu publicznego:
    - pasów ruchu dla rowerów,
    - parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu).
  3. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  4. Budowie elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  5. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.


Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów (m.in. strategiczne, formalne, merytoryczne).


Szkolenie odbędzie się w Poznaniu  we wtorek 22 maja 2018 r. od godz. 10.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). Bezpośrednio przed szkoleniem od godz. 9.00 odbędzie się spotkanie dla koordynatorów ZIT z samorządów Metropolii Poznań.

Nie ma konieczności rejestracji przed wydarzeniem - serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej informacji o szkoleniu oraz wskazówki dot. dojazdu można uzyskać na podstronie szkolenia.

Wnioski w konkursie można składać od 21 maja do 7 czerwca br. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na podstronie naboru.
Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska