Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027. Konsultacje potrwają do 23 lutego 2023 roku.

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz par. 24 pkt 13 Statutu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027.

 

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii ZIT z wykorzystaniem formularza uwag.

 

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii ZIT może złożyć każdy, w terminie do 23 lutego 2023 r. z wykorzystaniem:

 

Ze względu na efektywność procesu rozpatrywania uwag prosimy w miarę możliwości o przekazywanie uwag w formie cyfrowej (formularz online, formularz w pliku WORD).

 

Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

 

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: konsultacje@metropoliapoznan.pl lub telefonicznie: Dawid Drobnić, tel. 61 669 80 54, 61 669 80 52.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027
  2. Załącznik nr 1 do Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027 (projekt)
  3. Formularz uwag