Otwarcie węzła przesiadkowego w Złotnikach

W dniu 12 października br. odbyło się otwarcie węzła przesiadkowego w Złotnikach, finansowanego ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). – To ważne wydarzenie dla Gminy Suchy Las, które pozwoli na sprawniejsze przemieszczanie się jej mieszkańców do Poznania– mówił Grzegorz Wojtera wójt gminy.  

 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera. Otwarty 12 października węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP w Złotnikach stanowi duże udogodnienie dla mieszkańców gminy. Rozwiązanie powinno zachęcić osoby dojeżdżające na co dzień do Poznania by zamienić samochód na pociąg.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 9,5 mln zł, z czego ponad 7 mln zł to  dofinasowanie UE przyznane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla MOF Poznania ze środków WRPO na lata 2014-2020.

Na węzeł w Złotnikach składa się parking dla 70 samochodów osobowych oraz wiata rowerowa mogąca pomieścić 30 jednośladów. Przy dworcu przebiega trasa linii autobusowej, która łączy okolice miejscowości Złotniki z węzłem przesiadkowym. Linia autobusowa obsługiwana jest przez cztery nowo zakupione niskoemisyjne autobusy. Węzeł w Złotnikach uzyska pełną funkcjonalność w chwili włączenia Suchego Lasu do systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), co nastąpić w 2019 r.


Kluczowe efekty realizacji projektu:

  • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
  • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 4 szt.
  • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 70 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 30 szt.
  • Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych – 1,3 km
  • Długość wybudowanych dróg – 1,5 km
  • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 51 szt.