Uroczysta prezentacja węzłów przesiadkowych w Gminie Pobiedziska współfinansowanych ze środków ZIT

W dniu 25 sierpnia br. w ramach odbywających się Gminnych Dożynek w towarzystwie Wicemarszałka Województwa Macieja Sytka, Pani Burmistrz Doroty Nowackiej oraz zaproszonych gości przeprowadzono uroczystą prezentację finalizowanego projektu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego”.

Projekt zrealizowała Gmina Pobiedziska w ramach poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP). Inwestycja objęła stworzenie trzech węzłów przesiadkowych zlokalizowanych na wschód od Poznania wzdłuż linii kolejowej Poznań-Bydgoszcz. Głównym celem projektu było stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy Pobiedziska.


W okolicach stacji PKP Pobiedziska powstał wielofunkcyjny węzeł przesiadkowy z parkingami B&R, P&R oraz K&R, przebudowano ul. Kazimierza Odnowiciela i ul. Jagiełły, zmodernizowano ul. Kiszkowską w zakresie ścieżki rowerowej i nawierzchni oraz wykonano ścieżki rowerowe od ZWP przy dworcu w Pobiedziskach (rejon szkoły, przedszkola).

Nowa infrastruktura powstała także przy przystanku PKP w Pobiedziskach Letnisko. Powstał tutaj parking dla rowerów i samochodów oraz przebudowano ul. Kolejową wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej. Z kolei przy stacji w Biskupicach powstały parkingi P&R i B&R, zbudowano ulice Nową i ul. Popiela. W zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej poddano modernizacji ulice Dworcową i Główną oraz zmodernizowano Plac Piastowski wraz z organizacją przystanków komunikacji publicznej.

W ramach projektu zakupiono także trzy nowoczesne i niskoemisyjne autobusy hybrydowe, które będą dowozić mieszkańców do nowo uruchomionych węzłów przesiadkowych.

Oprócz inwestycji istotnym elementem przedsięwzięcia były działania informacyjne i promocyjne mające na celu zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców i promocję ekologicznych form transportu. Zrealizowano szerokie działania w ramach marketingu internetowego, eventy promocyjne tj. pikniki i festyny, wysyłano komunikaty SMS. Do najciekawszych działań promocyjnych zaliczyć należy także dostrzeżony przez metropolitalne media eksperymentalny wyścig dwóch drużyn do Poznania przy wykorzystaniu transportu indywidualnego oraz zbiorowego.

Jako ciekawostkę warto wskazać, że w projekcie uwzględniono także zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność. Na terenie węzłów przesiadkowych można znaleźć tablice informacyjne z inskrypcjami w alfabecie Braille’a, skanować kody QR na urządzenia mobilne, korzystać z nawierzchni fakturowych oraz sygnalizatorów z systemem dźwiękowym dostosowanym dla osób niewidomych.


W obrębie węzła w Pobiedziskach udostępniono także samoobsługową stację ładowania pojazdów elektrycznych, przez co promowane są niskoemisyjne formy transportu indywidualnego tj. samochody elektryczne i hybrydowe. Efekt ekologiczny zwiększa także promowany carpooling, czyli przemieszczanie się samochodami większej liczby osób niż tylko kierowcy.


W ramach działań komplementarnych do projektu zrealizowano wraz z PKP PLK budowę tunelu umożliwiającego bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową Poznań-Bydgoszcz. Tunel zlokalizowany jest między stacjami Pobiedziska oraz Pobiedziska Letnisko.

W konsekwencji udało się zrealizować przedsięwzięcie o dużym znaczeniu dla zwiększenia integracji różnych form transportu oraz płynności i efektywności ruchu pojazdów transportu publicznego. Finalnie mieszkańcy wschodniej części aglomeracji mają więcej możliwości korzystania z nowoczesnej infrastruktury transportu publicznego (w tym kolejowego) zapewniającej bezpieczniejszy, bardziej komfortowy i przede wszystkim tańszy i szybszy dojazd do i z Poznania. Zamiast stać w korkach na rogatkach miast mieszkańcy Metropolii mogą korzystać z nowych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach, Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach, stanowiących ogromnie istotny element systemu transportowego w ramach rozwijanej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Efekty realizacji projektu:

  • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 3 szt.
  • Liczba zakupionych autobusów – 3 szt.
  • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 310 szt.
  • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 19 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 154 szt.
  • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 4,63 km
  • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 92 szt.
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 226,64 ton CO2