Miasto i Gmina Mosina

Gmina w liczbach (2022):     

 

Typ gminy

miejsko-wiejska

Powierzchnia

172 km2

Liczba mieszkańców

35 215

miasto

14 499

obszar wiejski

20 716

Gęstość zaludnienia

205 osób/km2

miasto

1 074 osób/km2

obszar wiejski

131 osób/km2

Liczba sołectw

21

Dochody gminy ogółem

197 500 000 zł

Dochody gminy na mieszkańca

5 600 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

5 477

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

156

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

47

 

Mosina jest jedyną gminą powiatu poznańskiego położoną po obu stronach Warty, która łączy na tym odcinku atrakcyjne przyrodniczo i turystyczne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Walory uzdrowiskowe i rekreacyjne gminy odkryto już na przełomie XIX i XX w., szczególnie po oddaniu do użytku nowej linii kolejowej do Ludwikowa (Osowej Góry). Na terenie gminy znajduje się najważniejsze w Metropolii Poznań ujęcie wody pitnej, będące głównym źródłem zasilania poznańskiego systemu wodociągowego.

Nazwa gminy pochodzi od dawnego wyrazu „moszyna” oznaczającego miejsce porośnięte mchem. Gmina oferuje szeroki wachlarz lokalizacji terenów pod budownictwo mieszkaniowe, które szczególnie dynamicznie rozwija się w północno-wschodniej jej części (Czapury, Wiórek, Daszewice) bezpośrednio sąsiadującej z Poznaniem. Miasto Mosina skupia tylko około 45% ludności gminy. Przez gminę Mosina nie przebiegają drogi ranki krajowej, które stymulują wzrost gospodarczy innych jednostek Metropolii. Z drugiej jednak strony atrakcyjna przyroda, brak uciążliwych inwestycji gospodarczych i funkcjonująca z dużą częstotliwością komunikacja kolejowa z Poznaniem sprawiają, iż kluczowy dla przyszłości gminy może być rozwój turystyki i budownictwa mieszkaniowego.

Czy wiesz, że?

„Elegant z Mosiny”. Legenda głosi, że popularne w całej Wielkopolsce powiedzenie „elegant z Mosiny” pochodzi z czasów potopu szwedzkiego. W tym okresie Mosina była ośrodkiem rozwiniętego rzemiosła krawieckiego. Z pamiętnika Jana Chryzostoma Paska dowiadujemy się, że w zimie 1660 r. w Mosinie kwaterowały oddziały hetmana Czarnieckiego. Żołnierze zostali przez miejscowych krawców obszyci w nowe eleganckie mundury i kiedy zjawili się na koncentrację wojsk królewskich od razu okrzyknięto ich „elegantami z Mosiny”.

Strona internetowa gminy: www.mosina.pl