Miasto i Gmina Śrem

Gmina w liczbach (2022):     

 

Typ gminy

miejsko-wiejska

Powierzchnia

206

Liczba mieszkańców

42 530

miasto

28 262

obszar wiejski

14 268

Gęstość zaludnienia

207 osób/km2

miasto

2 285 osób/km2

obszar wiejski

74 osób/km2

Liczba sołectw

33

Dochody gminy ogółem

240 000 000 zł

Dochody gminy na mieszkańca

5 600 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

5 645

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

133

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

82

 

Śrem jest jednym z najstarszych ośrodków miejskich Wielkopolski, który odegrał ważną rolę szczególnie w czasie „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Obecnie jest to prężnie rozwijające się gospodarczo miasto powiatowe, które dąży do ścisłej integracji z Metropolią. Gmina wykorzystuje również swoje walory przyrodnicze, będąc jednym z regionalnych liderów w zakresie turystycznego zagospodarowania Warty.

Dynamiczny rozwój miasta wiąże się z budową Odlewni Żeliwa HCP, która rozpoczęła produkcję w 1968 r. Po 1990 r. miasto pozostało silnym ośrodkiem gospodarczym z dynamicznie rozwijającą się prywatną przedsiębiorczością. W gminie powstają nowe firmy m. in. w branżach meblarskiej, spożywczej, elektronicznej i produkcji tworzyw sztucznych. Duża część przedsiębiorstw zlokalizowana jest na terenach inwestycyjnych na obszarze wiejskim gminy. W samym Śremie utworzony został Śremski Park Inwestycyjny, którego część włączono do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako jej podstrefa. Śrem jest ważnym węzłem drogowym. Zbiegają się tu cztery drogi wojewódzkie. Gmina wyróżnia się pod względem walorów środowiskowych oraz ich ochrony. Na jej terenie znajdują się m.in. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz Rogaliński Park Krajobrazowy.

Położenie Śremu nad Wartą znakomicie sprzyja rozwojowi turystyki wodnej. Na rzece organizowane są spływy kajakowe, maratony pływackie oraz rejsy spacerowe statkiem.

Czy wiesz, że?

Odrestaurowany w 2008 r. śremski rynek jest prostokątnym placem (160 X 90 m) wytyczonym w XVI w. Dzisiejszą zabudowę pierzei rynkowych stanowią kamienice główne z XIX w. Najbardziej okazała budowlą jest ratusz z 1838 r. nad którym góruje zegarowa wystawka.

Strona internetowa gminy: www.srem.pl