Miasto i Gmina Stęszew

Gmina w liczbach (2022):     

 

Typ gminy

miejsko-wiejska

Powierzchnia

175 km2

Liczba mieszkańców

15 498

miasto

5 923

obszar wiejski

9 575

Gęstość zaludnienia

89 osób/km2

miasto

1 041 osób/km2

obszar wiejski

57 osób/km2

Liczba sołectw

21

Dochody gminy ogółem

94 000 000 zł

Dochody gminy na mieszkańca

6 100 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

2 181

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

141

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

34

 

O rozwoju Stęszewa od wieków decydowało położenie na szlaku handlowym z Wielkopolski na Dolny Śląsk. Do dzisiaj miasto pozostało bardzo ważnym węzłem drogowym, którego sąsiedztwo sprzyja inwestycjom gospodarczym. W przeważającej części gminy nadal zachował się jednak typowy krajobraz rolniczy, urozmaicony przez zabytkowe kościoły i pałace. O dużym potencjale turystycznym gminy stanowi przede wszystkim sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Gmina ma nadal w dużej mierze charakter rolniczy z przewagą gospodarstw powyżej 10 ha, jednak w ostatnich latach wyraźnie zaznacza się rozwój gospodarczy także w innych dziedzinach (m. in. usługi związane z motoryzacją). Najbardziej atrakcyjne grunty pod inwestycje znajdują się wokół węzła  drogowego w Stęszewie. Miasto leży przy rozwidleniu ważnych szlaków komunikacyjnych: dróg krajowych i wojewódzkich.

Do gminy Stęszew nie dotarły jeszcze intensywne procesy suburbanizacji, a jej południowa i zachodnia część z pewnością długo jeszcze zachowa rolniczy charakter. W najbliższych latach rozwój gminy będzie się więc koncentrował na terenach inwestycyjnych wokół węzłów nowej drogi ekspresowej S5 oraz w otoczeniu obszarów atrakcyjnych turystycznie, gdzie istnieją korzystne warunki dla ekspansji funkcji letniskowej i rekreacyjnej.

Czy wiesz, że?

Układ urbanistyczny Stęszewa. Owalnicowy układ zabudowy Stęszewa świadczy o jego średniowiecznym pochodzeniu. Już w XV w. był on miasteczkiem z przywilejem na urządzanie 7 jarmarków w roku. W Stęszewie znajdowała się szkoła parafialna i murowany zamek. Do dzisiaj ośrodkiem miasta jest czworoboczny rynek częściowo o zabudowie z połowy XIX w.

Strona internetowa gminy: www.steszew.pl