Miasto i Gmina Swarzędz

Gmina w liczbach (2022):     

 

Typ gminy

miejsko-wiejska

Powierzchnia

102 km2

Liczba mieszkańców

56 177

miasto

28 561

obszar wiejski

27 616

Gęstość zaludnienia

552 osób/km2

miasto

3 470 osób/km2

obszar wiejski

295 osób/km2

Liczba sołectw

20

Dochody gminy ogółem

382 300 000 zł

Dochody gminy na mieszkańca

6 800 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

9 081

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

162

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

263

 

Swarzędz jest największym miastem powiatu poznańskiego i razem z otaczającą gminą stanowi ważny ośrodek rozwoju tej części Metropolii. Przez wiele lat był rozpoznawalnym w całej Polsce, a także poza jej granicami, ośrodkiem stolarstwa i meblarstwa. Obecnie profil gospodarczy gminy ma charakter bardziej wielofunkcyjny ze szczególnie silnie rozwijającym się sektorem logistyki. W Swarzędzu i sąsiednich miejscowościach dynamicznie przybywa także nowych inwestycji mieszkaniowych.

Przez lata w mieście rozwijał się przemysł meblarski, w dużej mierze na bazie częściowo upaństwowionych po wojnie przedsiębiorstw prywatnych (Swarzędzkich Fabryk Mebli). Od lat 80. XX w. Swarzędz jest terenem ożywionej działalności budowlanej. W północnej części miasta zaczęły wtedy powstawać osiedla Swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Miasto stało się w dużej części „sypialnią” Poznania.

Zmiana ustroju politycznego i gospodarczego umożliwiała dynamiczny wzrost poziomu przedsiębiorczości indywidualnej, a także powstawanie nowych inwestycji produkcyjnych i usługowych. Najważniejsze z nich zlokalizowane są we wschodniej części miasta (m.in. ETC, Volkswagen).

Rozwój gospodarczy Swarzędza możliwy jest dzięki bardzo dobremu położeniu komunikacyjnemu. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92 oraz krajowe linie kolejowe. W bliskości miasta znajdują się także  autostrada A2 oraz droga ekspresowa S5. Swarzędz posiada również rozwiniętą publiczną komunikację autobusową.

Czy wiesz, że?

Centrum logistyczne. Decyzją Rady Miejskiej Swarzędza na terenach przemysłowych we wschodniej części miasta w 2005 r. utworzona została Specjalna Strefa Ekonomiczna o powierzchni około 80 ha, działająca jako podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Właścicielem terenów w strefie jest Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań. W obrębie strefy znajdują się hale magazynowo-produkcyjne oraz terminal kontenerowy przy trasie kolejowej.

Strona internetowa gminy: www.swarzedz.pl