Miasto i Gmina Szamotuły

Gmina w liczbach (2022):     

 

Typ gminy

wiejska

Powierzchnia

176 km2

Liczba mieszkańców

30 049

miasto

18 398

obszar wiejski

11 651

Gęstość zaludnienia

171 osób/km2

miasto

1 661 osób/km2

obszar wiejski

71 osób/km2

Liczba sołectw

25

Dochody gminy ogółem

174 100 000 zł

Dochody gminy na mieszkańca

5 800 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

3 772

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

126

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

85

 

Szamotuły jako miasto powiatowe są ważnym ośrodkiem o funkcjach ponadlokalnych. Historyczne tradycje ziemi szamotulskiej kultywuje muzeum w zabytkowym Zamku Górków. Szamotuły należą do gmin, które w swojej koncepcji rozwoju wyraźnie stawiają na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

Atrakcyjność inwestycyjną miasta i gminy podnosi dobre położenie komunikacyjne oraz rozwinięta infrastruktura komunalna. Przecinają się tutaj ważne szlaki transportowe: drogi wojewódzkie 184, 186 i 187, łączące Szamotuły z Poznaniem, Czarnkowem, Obornikami, Pniewami i Wronkami. Linia kolejowa Poznań-Szczecin umożliwia bardzo szybki dostęp transportem publicznym do centrum Metropolii. Przyszły rozwój Szamotuł z pewnością może zostać oparty na dwóch równorzędnych filarach: funkcji centrum usługowego dla rozwijającego się powiatu szamotulskiego oraz ściślejszej integracji z Metropolią.

Czy wiesz, że?

Wacław z Szamotuł. Najwybitniejszy polski kompozytor epoki renesansu – Wacław z Szamotuł (około 1526-około 1560) był nadwornym muzykiem króla Zygmunta Augusta i księcia Mikołaja Radziwiłła. Studiował na Akademii Lubrańskiego w Poznaniu i Akademii Krakowskiej. Twórczość Wacława była wysoko ceniona zarówno za jego życia jak i współcześnie.

Strona internetowa gminy: www.szamotuly.pl