Miasto w liczbach (2022): 

 

Typ gminy

 gmina miejska,
miasto na prawach powiatu

Powierzchnia

262 km2

Liczba mieszkańców

541 316

Gęstość zaludnienia

2 067 osób/m2

Dochody gminy ogółem

5 130 000 000 zł

Dochody gminy na mieszkańca

9 400 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

126 993

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

235

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

6 756

 

Dzisiejszy Poznań to piąte co do wielkości miasto Polski, centrum Metropolii i stolica województwa wielkopolskiego. To także kluczowy węzeł komunikacyjny środkowo–zachodniej Polski, liczący się ośrodek biznesu, kultury, nauki i sportu. Niektóre z funkcji, jakie pełni Poznań, mają rangę ogólnokrajową i międzynarodową, co predestynuje do odgrywania znaczącej roli także w skali europejskiej.

Poznań – stolica Wielkopolski – odgrywa kluczową rolę w rozwoju regionu. Koncentrują się tutaj najważniejsze czynniki wzrostu gospodarczego, takie jak potencjał naukowo-badawczy, instytucje otoczenia biznesu, kapitał zagraniczny, przedsiębiorczość, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz ponadregionalne usługi społeczne. Jako centrum administracyjne miasto jest siedzibą wojewody wielkopolskiego, samorządu województwa wielkopolskiego, a także poznańskiego powiatu ziemskiego.

Położenie miasta w obrębie międzynarodowych dróg kolejowych i drogowych oraz duże możliwości komunikacyjne, także dzięki połączeniom lotniczym, zwiększają możliwości rozwoju Poznania, jako centrum Metropolii. Sprzyja temu także liczne środowisko akademickie. W mieście na 25 uczelniach naukę pobiera 117 tys. studentów (2014). Warto dodać, że trzech na czterech studentów pochodzi spoza miasta, dzięki czemu Poznań dysponuje znaczącym potencjałem młodych i wykształconych specjalistów dynamicznie wchodzących na rynek pracy.

Poznań jest także jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych kraju, charakteryzującym się dużą dynamiką i różnorodnością życia artystycznego. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta jest wydarzeniem bez precedensu w skali kraju i jednym z najbardziej prestiżowych tego typu na świecie. Poznań od lat inwestuje także w infrastrukturę sportową. Najbardziej spektakularnym obiektem sportowym w stolicy Metropolii jest Stadion Miejski, który był jedną z aren EURO 2012.

Czy wiesz, że?

Poznań może uważać się za „samorządową stolicą Polski”. Swoja siedzibę mają tu ogólnopolskie i regionalne organizacje samorządowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich.

Strona internetowa miasta:
www.poznan.pl