Wyniki oceny merytorycznej (IZ) - RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16

Data publikacji: 27.10.2016


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że zakończono ocenę merytoryczną dziesięciu wniosków o dofinansowanie.

Lista po ocenie merytorycznej 3.3.3 (225.2 KB)