Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17

Data publikacji: 31.08.2017

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).

31 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy
rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 w ramach
w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania,
Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).


Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.3.3 Typ I (233.5 KB)

Uchwała nr 30/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 31.08.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej 3.3.3 Typ I (323.7 KB)