Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/17 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań

Data publikacji: 24.04.2017

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego, złożonego w naborze nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/17 do poddziałania 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 20 kwietnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT wniosku złożonego w trybie pozakonkursowym i protokołu z oceny strategicznej ZIT w naborze nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/17.


Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/16 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań (217.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań (319.0 KB)