Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/17 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań

Data publikacji: 01.12.2017

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego, złożononego w naborze
nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-002/17 do poddziałania 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT
dla MOF Poznania.

W dniu 1 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT
w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT wniosku złożonego
w trybie pozakonkursowym i protokołu z oceny strategicznej ZIT w naborze nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-002/17.


Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.05.01.03-IZ-00-30-002/17 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań (221.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań (321.0 KB)