Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/16

Data publikacji: 06.12.2016

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 2 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 6.4.2 (233.0 KB)

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 6.4.2 (226.0 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 6.4.2Uchwala_ZS_6.4.2.pdf