Data publikacji: 10.10.2016

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.07.02.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania.


W dniu 7 października br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.07.02.03-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 7.2.3 (214.0 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia ws. 7.2.3