Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16

Data publikacji: 03.03.2017

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16 do poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych).


W dniu 2 marca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.1.4 Typ II (221.0 KB)

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.1.4 Typ II (218.0 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 8.1.4 Typ II (249.0 KB)