Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań

Data publikacji: 06.12.2016

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego pt. "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu", złożononego w naborze nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16 do poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 2 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT wniosku złozonego w trybie pozakonkursowym i protokołu z oceny strategicznej ZIT w naborze nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16.


Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań (222.0 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 9.3.4 - Miasto Poznań (321.0 KB)