Już 109 metropolitalnych projektów o wartości ponad 1 mld zł z dofinansowaniem ZIT!W tym roku przyznano dofinansowania pochodzące ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację kolejnych projektów ZIT.

Przedsięwzięcia te dotyczyły budowy tras rowerowych, rewaloryzacji zabytków, profilatyki zdrwotnej, edukacji ogólnej i zawodowej oraz opieki nad dziećmi do lat 3.
Według stanu na dzień 8 kwietnia 2019 beneficjenci podpisali już umowy o dofinansowanie 109 projektów ZIT w Metropolii Poznań o wartości całkowitej 1,033 mld zł przy ponad 679 mln zł dotacji.


Pełna lista beneficjentów ZIT znajduje się na podstronie POZNAJ PROJEKTY.


Zapraszamy do zapoznania się z infografiką ukazującą postęp we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań.