Już 123 metropolitalne projekty z dofinansowaniem UE ze środków ZIT!W pierwszym półroczu 2020 roku przyznano kolejne dofinansowania pochodzące ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Większość z nowodofinansowanych projektów dotyczyła edukacji.

Według stanu na dzień 23 lipca 2020 beneficjenci podpisali już umowy o dofinansowanie 123 projektów ZIT w Metropolii Poznań o wartości całkowitej 1,173 mld zł przy ponad 746 mln zł dotacji.


Pełna lista beneficjentów ZIT znajduje się na podstronie POZNAJ PROJEKTY.


Zapraszamy do zapoznania się z infografiką ukazującą postęp we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań.