Już 99 metropolitalnych projektów z dofinansowaniem ZIT na łączną kwotę ponad 655 mln złW ostatnich miesiącach przyznano dofinansowania pochodzące ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację kolejnych projektów ZIT.

Przedsięwzięcia te dotyczyły budowy tras rowerowych, infrastruktury szkół zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów w ramach kształcenia ogólnego.


Według stanu na początek roku 2019 beneficjenci podpisali już umowy o dofinansowanie 99 projektów ZIT w Metropolii Poznań o wartości całkowitej 993 mln zł przy ponad 655 mln zł dotacji.


Pełna lista beneficjentów ZIT znajduje się na podstronie POZNAJ PROJEKTY.


Zapraszamy do zapoznania się z infografiką ukazującą postęp we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań.

Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska