Ogłosiliśmy konkurs w ramach ZIT do poddziałania 8.3.4 Typ I dotyczący szkolnictwa zawodowego

W dniu 28 września br. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.08.03.04‑IZ.00‑30‑001/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Szczegóły konkursu znajdują sie na podstronie naboru.