Ruszył nabór projektów rowerowych w ramach poddziałania 3.3.3. Typ IIW dniu 29 maja ogłoszono konkursu do poddziałania 3.3.3. Typ II. W ramach naboru samorządy mogą wnioskować o środki na budowę tras towerowych oraz infrastruktury toważyszącej np. pasy ruchu dla rowerów, parkingi B&R, efektywne energetycznie oświetlenie, elementy systemów zarządzania i organizacji ruchu itd.


Inwestycjom w infrastrukturę musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.

Wnioski w ramach konkursu można składać od 29 czerwca do 31 sierpnia br. Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 4 300 000 PLN. Poziom wnioskodawnego dofinansowania ze środków EFRR może wynieć do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.