Zachęcamy do kontaktu zdalnego potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych konkursem do poddziałania 8.3.4 Typ I

W związku z ogłoszeniem konkursu nr RPWP.08.03.04‑IZ.00‑30‑001/21 do poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych) wszystkich potencjalnych wnioskodawców informujmemy, że ze względów epidemicznych zachęcamy do kontaktu zdalnego.

Przypominamy, że zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
Szczegóły konkursu, w tym regulamin oraz wzory dokumentów aplikacyjnych, znajdują sie na podstronie naboru.