Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami dot. konkursu 6.4.2. (żłobki, kluby malucha)

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie projektów na Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć tylko i wyłącznie do Biura Stowarzyszenia Metropoli Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61‑124 Poznań.

Zapraszamy też do zapoznania się z komunikatami na stronie naboru oraz najczęstszymi pytaniami.

Strona naboru - konkurs nr RPWP.06.04.02‑IZ‑00‑30‑001/18