Prezentacje ze spotkania dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.3.4 Typ I, 6.6.2

Wszystkich zainteresowanych konkursami do poddziałań 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych), 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania; Program edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania), informujemy, że udostępniliśmy na stronie ZIT Poznań prezentacje ze szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, które odbyło się 4 czerwca br.

Prezentacje są dostępne na podstronie szkolenia:
Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.3.4 Typ I, 6.6.2 - 04.06.2018.