Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.03.03.03-IZ-00-30-005/17

Data publikacji: 01.12.2017

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-005/17,
poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu I

Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP), w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dniu 1 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla

realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków

i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie.

Uchwała nr 40/2017 Zarządu SMP z 01.12.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej 3.3.3 Typ I (325.0 KB)
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.3.3 Typ I (235.0 KB)