Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Pozostałe


Porozumienie w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z dnia 16 marca 2015 r.
• Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

• Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020

• Zaktualizowana Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. WIELKOPOLSKA 2020.pdf

• Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020


Załączniki:
Załącznik nr 1 do RIS3

(PDF, 17115 kb)

Załącznik nr 2 do RIS3
(PDF, 399 kb)

Załącznik nr 3 do RIS3
(PDF, 1089 kb)

Załącznik nr 1 do RPD
(PDF, 323 kb)
Załącznik nr 2 do RPD
(PDF, 180 kb)


• Zdrowie i ochrona zdrowia w województwie wielkopolskim. Opracowanie diagnostyczne na potrzeby WRPO 2014+

• Linia demarkacyjna pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

e-poradnik WRPO2014


Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/pozostale