Pozostałe


Porozumienie w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z dnia 16 marca 2015 r.

• Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020

• Zaktualizowana Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. WIELKOPOLSKA 2020.pdf

• Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020


Załączniki:
Załącznik nr 1 do RIS3

(PDF, 17115 kb)

Załącznik nr 2 do RIS3
(PDF, 399 kb)

Załącznik nr 3 do RIS3
(PDF, 1089 kb)

Załącznik nr 1 do RPD
(PDF, 323 kb)
Załącznik nr 2 do RPD
(PDF, 180 kb)


• Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+)


Załącznik:
Formularz Zgłoszenia projektu do Indykatywnego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

(DOC, 541 kb)

PDF 2,35 MB

Karta wizualizacyjna dla Programu Infrastruktura i Środowisko

PDF 2,34 MB

Karta wizualizacyjna dla Programu Polska Cyfrowa

PDF 2,35 MB

Karta wizualizacyjna dla Programu Polska Wschodnia

PDF 2,37 MB

Karta wizualizacyjna dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój

PDF 2,27 MB

Karta wizualizacyjna dla Programu Pomoc Techniczna

PDF 2,12 MB

Podrecznik Beneficjenta SL2014 wersja 1.8.

Podrecznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4.

e-poradnik WRPO2014