Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.


Zakończony         od 29-06-2020 do 30-09-2020


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 29 maja 2020 roku ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu
tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty

Data publikacji: 16.07.2021

W dniu 15 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwały nr 3832/2021 i 3833/2021, na mocy których 
zwiększono alokację w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 do kwoty 14 743 685,98 PLN.

AKTUALNY Regulamin (1.1 MB) - od 15.07.2021 r. 

Uchwała Nr 3832/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. (381.6 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 3832/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. (438.1 KB)

Uchwała Nr 3833/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. (379.8 KB)

Data publikacji: 17.12.2020

Z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii wirusa SARS-CoV-2, a także występowaniem
ograniczeń w funkcjonowaniu organów publicznych wydających pozwolenia i decyzje administracyjne, Zarząd Województwa
Wielkopolskiego zdecydował o wydłużeniu terminu na złożenie korekty dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru
nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20
z 7 do 18 dni kalendarzowych.
W związku z powyższym zmianie ulega Regulamin konkursu. Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia
warunków konkursu.

AKTUALNY Regulamin - od 17.12.2020 (1.1 MB)
Uchwała nr 3050/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. (384 KB)Data publikacji: 16.11.2020

W dniu 13 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwały nr 2901/2020 i 2902/2020, na mocy
których zwiększono alokację w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 do kwoty 10 850 000,00 PLN.


AKTUALNY Regulamin - od 13.11.2020 (567 KB)

Uchwała Nr 2901/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.11.2020 r. (45 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 2901/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (438 KB)

Uchwała Nr 2902/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.11.2020 r. (47.5 KB)


Data publikacji: 07.08.2020

W dniu 6 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwały nr 2567/2020 i 2568/2020, na mocy których przed-
łużono nabór wniosków o dofinansowanie nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 do dnia 30 września 2020 r.

AKTUALNY Regulamin 3.3.3 (563.5 KB)

Uchwała Nr 2567/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. (395.1 KB)

Załącznik do uchwały Nr 2567/2020 (527.3 KB)

Uchwała Nr 2568/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r (464.2 KB)

Wyniki naboru   04-03-2021 


Data publikacji: 06.10.2021

Dnia 23 września 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Nr 3321/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów
oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru  Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 dla
Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych
na obszarze funkcjonalnym Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2
do przedmiotowej uchwały Nr 4127/2021. Tożsamą uchwałę podjął Związek ZIT w MOF Poznania.

Uchwała Nr 4127/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2021 r. (219.5 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4127/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2021 r. (294.4 KB)
Uchwała nr 5/2021 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 1 października 2021 r. (351.8 KB)
Skład Komisji Oceny Projektów (226.1 KB)
dokumenty do umowy (4.5 MB)Data publikacji: 15.03.2021

Dnia 4 marca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych
projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20
dla Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych
na obszarze funkcjonalnym Poznania
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania,
która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 3321/2021. Tożsamą uchwałę podjął Związek ZIT w MOF Poznania.


Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3321/2021 (215.8 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3321/2021 (292.9 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 3/2021 (247.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (226.1 KB)

dokumenty do umowy (4.5 MB)

Wyniki ocen   

Data publikacji: 07.09.2021

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa
systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20)
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że obydwa złożone projekty uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista po ocenie merytorycznej - zwiększenie alokacji (285.1 KB)
Data publikacji: 24.08.2021

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu
tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania (konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20) Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie, które zostały
ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie
przez członków Komisji Oceny Projektów.


Zamknięcie oceny formalnej - lista projektów (414.6 KB)

 Wyniki oceny merytorycznej
(Data publikacji: 26.02.2021)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów
ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (296.4 KB)

Wyniki oceny formalnej
(Data publikacji: 05.02.2021)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 5 wniosków o dofinansowanie, które zostały
ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie
przez członków Komisji Oceny Projektów.

Zakończenie oceny formalnej - lista projektów (417.1 KB)

 Wyniki oceny strategicznej ZIT


Data publikacji: 27.11.2020

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/20
do poddziałania Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania - Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.

W dniu 25 listopada br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji
ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu
z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/20.

Uchwała nr 11/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 25 listopada 2020 - 3.3.3 Typ II (250.0 KB)
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ II (314.0 KB)
Lista projektów odrzuconych - 3.3.3 Typ II (210.0 KB)

Data publikacji: 24.02.2021

W związku z zakończoną procedurą odwoławczą od wyników w dniu 19 lutego br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie
nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/20.

Uchwała nr 2/2021 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 19 lutego 2021 - 3.3.3 Typ II (252.0 KB)
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ II (315.0 KB)
Lista projektów odrzuconych - 3.3.3 Typ II (204.0 KB)
Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 29 czerwca 2020 r. od godziny 7.30 do 31 sierpnia 30 września 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 29 maja 2020 r.


Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:


Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37
60‑537 Poznań


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty marzec 2021 r.


Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci Poddziałania 3.3.3 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 przyjętym Uchwałą Nr 1737/2020 ZWW z dnia 16 stycznia 2020 r. (z późniejszymi zmianami).


Następujące podmioty z obszaru Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Poznania:


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 3.3, Poddziałaniu 3.3.3:

Typ II Kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa spośród wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:

  1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane wciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.[1]),
  2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących elementów infrastruktury transportu publicznego:
    - pasów ruchu dla rowerów,
    - parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu).
  3. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  4. Budowie elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  5. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.


W ramach przedmiotowego typu projektu II realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-4 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 5.


Zgodnie z zapisami UP, inwestycjom w infrastrukturę musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.[1]
Kluczowym dla powodzenia realizacji projektu jest zwrócenie uwagi na ścisłe powiązanie projektowanych dróg rowerowych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi).


Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 4 300 000 PLN 10 850 000,00 PLN 

14 743 685,98 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych i projektów hybrydowych na lata 2004 -2020.


Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%.


Niezbędne dokumenty


AKTUALNY Regulamin (1.1 MB) - od 15.07.2021 r.

AKTUALNY Regulamin 3.3.3 (1.1 MB) obowiązuje od 17.12.2020 r.

AKTUALNY Regulamin - od 13.11.2020 (567 KB)


AKTUALNY_Regulamin_konkursu_3.3.3 (563.5 KB) obowiązuje od 06.08.2020 r.

Regulamin 3.3.3 typ 2 (1.1 MB) NIEAKTUALNY


1. Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (610.4 KB)

2. Kryteria wyboru projektów 3.3.3 (634.5 KB)

3. Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI2014+ WRPO 2014+ (3.4 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie 3.3.3 (553.5 KB)

5. Instrukcja do sporzadzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (153.8 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (84.1 KB)

6. Wzór Umowy o dofinansowanie (732.5 KB)

6.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

7. Szacowanie spadku emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2 rok) (118.1 KB)

8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3.3.3 (228.9 KB)

9. Załącznik nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (707.5 KB)

10. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (497.7 KB)

11. Załacznik nr 2 do wniosku Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (629 KB)

12. Załącznik nr 3 do wniosku Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (629 KB)

13. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

14. Załącznik nr 4 do wniosku Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (627.5 KB)

15. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

16. SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

17. Strategia EUROPA 2020 (437 KB)

18. Niebieska księga dla projektów w infrastrukturze drogowej (2.7 MB)

19. Niebieska księga dla projektów w sektorze transportu publicznego (1.9 MB)

20. Wytyczne KE opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

21. Załącznik nr 16 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (627.5 KB)

22. Załącznik nr 16 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (627.5 KB)

23. Załącznik nr 21 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (632 KB)

24. Załącznik nr 28 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (615.5 KB)

25. Załącznik nr 25 do wniosku Oświadczenia Partnera Uczestnika (648.5 KB)

26. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

26.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)


UWAGA!
 IZ WRPO 2014+ informuje, że Listy poparcia mieszkańców, stanowiące załącznik nr 34 do wniosku o dofinansowanie, powinny być składane wraz z wnioskiem do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań w formie zanonimizowanej (tj. w formie nie pozwalającej na identyfikację poszczególnych sygnatariuszy). Na końcu dokumentu należy złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające poziom poparcia.

 

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na niniejszej stronie internetowej, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
Zobacz często zadawane pytaniaWsparcie techniczne
w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 29.05.2020

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-03-03-03-iz-00-30-001-20