NOWA PODSTRONA - Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie możesz przeglądać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.Dostępne 5 ogłoszeń naboru wniosków
o statusie: Planowany


.Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania


Planowany
od 30-09-2016 do 31-10-2016
.


Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)

Planowany od 30-09-2016 do 30-11-2016
.


Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania

Planowany  od 30-09-2016 do 30-11-2016
.
Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Planowany od 30-09-2016 do 12-12-2016


Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF PoznaniaPlanowany
od 30-09-2016 do 31-10-2016
.


Dostępne 6 ogłoszeń naboru wniosków
o statusie: Aktualny


.Poddziałanie 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania - Miasto Poznań

Aktualny od 16-08-2016 do 30-09-2016
.


Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania


Aktualny od 30-06-2016 do 30-08-2016
.


Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Typ projektu I. "Gimnazjalista z pasją" - Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów 
w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych

Aktualny  od 30-06-2016 do 30-08-2016
.


Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania
Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych

Aktualny od 30-06-2016 do 30-08-2016
.


Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania
Typ projektu II. Nadawanie nowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania

Aktualny  od 30-06-2016 do 30-08-2016
.


Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania


Aktualny  od 30-06-2016 do 30-08-2016


Dostępne 1 ogłoszenie naboru wniosków

o statusie: Zakończony

.Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakończony od 31-03-2016 do 31-05-2016